Zastanawiasz się, dlaczego mimo lat nauki nadal nie opanowałeś lub opanowałaś języka angielskiego? Uważasz, że nie masz zdolności do języków obcych? Nic bardziej mylnego! Sprawdź, czy w drodze do płynnej komunikacji w mowie Szekspira nie przeszkodziły Ci nieefektywne i przestarzałe metody nauczania.

Tłumaczenie i stosowanie macierzystego języka

Jedną z najistotniejszych zmian w nowoczesnym nauczaniu języków obcych jest niemal zupełne odrzucenie komunikacji w języku ojczystym. Ma to swoje uzasadnienie. Używanie języka polskiego podczas zajęć tylko odciąga Twoją uwagę od języka angielskiego. Jednocześnie doprowadza to do sytuacji, w której nie uczysz się myśleć po angielsku, a jedynie ją tłumaczysz z polskiego. Przez to proces nauczania się wydłuża, a komunikacja zagranicą jest wręcz niemożliwa, ponieważ różnice pomiędzy tym, czego się nauczyłeś/aś, a żywym językiem, są ogromne. Jeśli Twoi nauczyciele mówili dużo po polsku, a termin native speaker z niczym Ci się nie kojarzy, prawdopodobnie padłeś ofiarą nie swoich umiejętności, a nieskutecznej metody nauczania.

Wykłady gramatyczne

Wiąże się z powyższym. Lekcje gramatyki same w sobie trudno nazwać pasjonującymi, chyba nikt z nas nie tęskni za rozbiorem zdania ze szkoły. Tymczasem nauka języka obcego czasami tak wygląda. Prowadzący tłumaczy (częściowo po polsku) zasadę gramatyczną w ramach krótkiego wykładu, zamiast od razu stosować język w praktyce, co zdecydowanie bardziej pomogłoby Ci w nauce. Zamiast tego uczysz się o języku, zamiast języka i jego praktycznego zastosowania. Możemy się tutaj odwołać do sposobu, w jaki dzieci uczą się mówić – metodą wielokrotnych prób i błędów oraz częstych powtórek. Regułki gramatyczne w związku z tym nie powinny być tematem zajęć, ale powinny być opracowane przez uczniów na bieżąco, w drodze samodzielnego rozumowania i wyciągania wniosków.

Bierność

Ma ona wiele wspólnego z surowym ocenianiem, które potrafi onieśmielać. Boimy się mówić na głos i popełniać błędy gramatyczne, językowe czy intonacyjne, a to zawsze będzie hamować nasz rozwój i poznanie języka. Ucząc się powinniśmy być jak wspomniane dzieci, które z świeżo poznanych słów tworzą zdania. Brzmią one wprawdzie niejednokrotnie zabawnie, ale są najlepszą metodą nauki. W końcu nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Jeśli więc lekcje, na które uczęszczasz, nie zachęcają do mówienia i popełniania błędów, Twoje szanse na opanowanie angielskiego są małe, by nie powiedzieć zerowe. Bierność może i pozwala przetrwać zajęcia, ale nigdy nie pomoże nauczyć się czegokolwiek – ważny jest więc prowadzący, który skutecznie zachęci do aktywności. Samo przebywanie wśród osób mówiących danym językiem również nie jest w pełni skuteczne, co widać wśród mniejszości narodowych, które mimo upływu lat na terytorium danego państwa nie są w stanie nauczyć się języka obcego.

 

Brzmi znajomo? Wymienione aspekty są w dużym stopniu elementami metody nauczania języka obcego, którą nazywamy gramatyczno-tłumaczeniową. Zapewne pamiętasz ją ze szkoły, w przeciwieństwie do języka, którego miałeś lub miałaś poznać i się nauczyć używać. Już dawno dostrzeżono, że metoda ta nie działa i opracowano tzw. Direct Method, która jest częścią Authentic Direct & Multi-Teacher System, systemu nauczania stosowanego w ENGLISH BEST WAY. Więcej na jej temat przeczytasz w kolejnym naszym artykule. Jedno obiecujemy – nudno nie będzie!