Angielski Metoda Direct LLab

Direct language Lab tworzy nowe standardy nauczania języka obcego, dzięki którym metoda bezpośrednia z sukcesem wkroczyła w XXI wiek. Wydawnictwo Direct language Lab powstało w roku 2008 jako Direct English Publishers oferując nowoczesny podręcznik do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią – DIRECT Method for English. Aktualnie w ponad 20 krajach słuchacze kursów językowych korzystają z podręczników English designed with Direct Method, Business English i Advanced English. Direct language Lab regularnie i surowo ocenia przydatność wszystkich założeń metodycznych stale udoskonalając metodykę aby perfekcyjnie zrealizować potrzeby słuchaczy. Dzięki Direct Language Lab nauka języka obcego jest szybka, bardzo skuteczna pozwalając na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów praktycznie każdemu.

nauczanie języków obcych
Z

Direct - Dllab

Z

Co wyróżnia tę metodę?

Z

Podręczniki podstawowe

Z

Podręczniki Zaawansowane

Z

Podręczniki Business English

Z

Platforma e-learningowa

METODA BEZPOŚREDNIA

Direct Method for English (Direct Language Lab)

Z

Metoda bezpośrednia

Głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

Z

Słuchanie i mówienie

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych. Podsumowując, słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie.

Z

Zajęcia w języku obcym

Zajęcia językowe metodą bezpośrednią odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym. Instrukcje wydawane są przez nauczyciela w języku obcym. Nauczyciel unika również tłumaczenia na język ucznia. W kolejnych partiach lekcji nowe pytania zawierają aktualnie wprowadzane słowa lub gramatykę, a resztę materiału słuchacz już zna z poprzednich lekcji. Języka obcego uczymy się podobnie, jak dziecko uczące się swojego pierwszego języka. Słuchacz najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je imitując wymowę nauczyciela, a dopiero potem poznaje pisownię: czyta i pisze.

Z

Odruchy językowe

Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie. Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście. Uczymy słownictwa codziennego użytku, od początku kursu ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych słów z zakresu języka mówionego.

Z

Pytania i odpowiedzi

Ćwiczenie pytań i odpowiedzi w małych grupach uczniów jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem nauki, znanym od setek lat. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań. Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi. We wszystkich podręcznikach używamy dużej ilości interesujących pytań w naturalnym, współczesnym języku. Dzięki temu słuchacze mogą lepiej zapamiętać nowe słownictwo, a także używają go w większej liczbie kontekstów (różne zastosowania, struktury gramatyczne, kolokacje). To sprawia, że potrafią bardziej kreatywnie używać języka obcego zamiast zapamiętywać mechanicznie pojedyncze zdania.

Z

Poprawność

Nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie bezbłędnych zdań. Ważne jest wypowiadanie się już od samego początku w sposób samodzielny, nawet jeśli może to oznaczać popełnianie błędów. Oczywiście błędy powinny być od razu poprawiane przez nauczyciela w przyjazny sposób, aby słuchacz uczył się powtarzając poprawną formę. Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu: potrzebne zagadnienia gramatyczne poznajemy podczas lekcji, ćwicząc je od razu w praktyce w zdaniach, natomiast co jakiś czas robione są lekcje gramatyczne, poświęcone w całości utrwaleniu i wyjaśnieniu gramatyki.

Z

Powtarzanie materiału

Nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. W metodzie bezpośredniej przeznacza się dużą część zajęć na ściśle zorganizowane powtarzanie materiału, dzięki czemu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki. Zaplanowany system powtórek sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału – poczynając od powtórki na początku każdej lekcji, poprzez czytania i lekcje gramatyczne, aż do powtórzenia większej całości przed egzaminem. Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie – a takie odruchy można wykształcić jedynie przez częste powtórki.

DDL

Co wyróżnia Direct Language Lab

Z

Podręczniki wydawnictwa Direct Language Lab są nowoczesne – zawierają wyłącznie aktualne słownictwo i gramatykę dostosowaną do obecnych standardów egzaminacyjnych.

Z

Podręczniki English designed with Direct Method zawierają pytania dotyczące tematów aktualnych i interesujących dla Słuchaczy.

Z

Podręczniki English designed with Direct Method są regularnie aktualizowane. Podczas pracy nad kolejnymi wydaniami dbamy zarówno o weryfikację podręczników pod kątem językowym, jak również o sprawdzenie aktualności kontekstu.

Z

Podręczniki wydawnictwa Direct Language Lab zostały stworzone przez zespół doświadczonych lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem nauczania metodami bezpośrednimi i odzwierciedlają wieloletnie przemyślenia dotyczące zakresu materiału oraz sposobu wprowadzania.

Z

Podręczniki English designed with Direct Method w każdym etapie zawierają dużą ilość pytań przypadającą na grupę słówek. Pozwala to lepiej opanować znaczenie słówek oraz utrwalić użycie w różnych kontekstach.

Z

Podręczniki English designed with Direct Method to praktyczne podejście do gramatyki języka angielskiego. Podręczniki zawierają przystępne wyjaśnienia gramatyczne – krótkie, praktyczne i łatwe do zrozumienia.

Z

Podręczniki English designed with Direct Method rozwijają metodę bezpośrednią o dodatkowe elementy takie jak:dodatkowe lekcje gramatyczne pozwalające lepiej zrozumieć i utrwalić materiał gramatyczny wprowadzany najpierw w formie ustnej, ćwiczenia i sekcje komunikacyjne, dzięki którym Słuchacze uczą się zadawać pytania oraz ćwiczą słownictwo i struktury przydatne z punktu widzenia komunikacji.

Z

Specjalnie dla podręczników do języka angielskiego Wydawnictwo Direct Language Lab opracowało platformę internetową, na której każdy z korzystających może znaleźć jeszcze więcej atrakcyjnych ćwiczeń, korzystając z ponad 100 dodatkowych godzin nauki.

kursy języka angielskiego warszawa

Przykładowe strony podręczników English designed with Direct Method (Direct Language Lab)

i

Przykładowe strony 1

i

Przykładowe strony 2

Podręczniki English designed with Direct Method (Direct Language Lab)

English designed with Direct Method to nowoczesne podręczniki do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią, opracowane przez lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Dzięki metodzie bezpośredniej, słuchacze mogą w atrakcyjny i przyjemny sposób opanować duży zasób słownictwa oraz nauczyć się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: skutecznie komunikować się w języku obcym.

Najważniejsze zalety podręczników English designed with Direct Method (Direct Language Lab):

 • praktyczne słownictwo – ponad 4000 słów starannie dobranych pod kątem przydatności,
 • interesujące pytania w naturalnej, współczesnej angielszczyźnie,
 • w podręcznikach Direct Language Lab uzyto dużej ilości pytań, dzięki czemu Słuchacze mogą lepiej zapamiętać nowe słownictwo, a także używają go w większej liczbie kontekstów (różne zastosowania, struktury gramatyczne, kolokacje),
 • przyjazna grafika,
 • ilustracje,
 • przejrzyste elementy graficzne oraz przyjazdy układ strony ułatwiające pracę z podręcznikiem,
 • liczne ćwiczenia gramatyczne,
 • ćwiczenia komunikacyjne, dialogi oraz teksty.

Podręczniki podzielone zostały na 7-8 modułów, na końcu każdego z nich znajduje się lekcja gramatyczna z ćwiczeniami na struktury wprowadzone w danym module, a także ćwiczenia utrwalające słownictwo. Sekcje komunikacyjne wraz z dialogami i tekstami, dzięki którym możemy przećwiczyć słownictwo i struktury potrzebne w konkretnych sytuacjach (np. w restauracji, w sklepie, na lotnisku), co stanowi zupełną nowość w podręcznikach do metody bezpośredniej. Każda lekcja gramatyczna składa się z 3 części:

 1. Gramatyka (lub słownictwo w książce 6) – ćwiczenia struktur gramatycznych wprowadzonych w poprzedzającym module,
 2. Fast Finishers – zestaw dodatkowych ćwiczeń,
 3. Słownictwo (lub zestaw tematyczny w książce 6) – ćwiczenia słownictwa z poprzedzającego modułu.

Poziomy podręczników Direct Language Lab (1-6)

English designed
with Direct Method
Poziom Poziom CEFR
Book 1 Zupełnie początkujący A1
Book 2 Początkujący A1/A2
Book 3 Niższy średnio-zaawansowany A2
Book 4 Średnio-zaawansowany B1
Book 5 Średnio-zaawansowany B1
Book 6 Wyższy średnio-zaawansowany B2

Ceny podręczników Direct Language Lab (1-6)

English designed with Direct Method cena promocja
Student’s Book 1 99 zł 89 zł
Student’s Book 2 99 zł 89 zł
Student’s Book 3 99 zł 89 zł
Student’s Book 4 99 zł 89 zł
Student’s Book 5 99 zł 89 zł
Student’s Book 6 99 zł 89 zł

 

kursy język angielski warszawa

Przykładowe strony podręczników Direct Method for Advanced English (Direct English Lab) 7-9

i

English book 7

i

English book 8

i

English book 9

Podręczniki Direct Method for Advanced English (Direct English Lab)

Podręczniki “English designed with Direct Method” Books 7-9 (poziomy CEFR C1-C2) łączą zalety metody bezpośredniej i komunikacyjnej. Metoda bezpośrednia pozwala słuchaczowi opanować najważniejsze umiejętności językowe – mówienie oraz rozumienie ze słuchu – w szybki i atrakcyjny sposób. Metoda komunikacyjna pomaga utrwalić angielską gramatykę i słownictwo w autentycznych kontekstach.

Najważniejsze zalety podręcznika:

 • nowoczesne i praktyczne słownictwo,
 • interesujące pytania w naturalnej, współczesnej angielszczyźnie,
 • łatwa do zrozumienia gramatyka,
 • przejrzyste elementy graficzne oraz przyjazny układ strony ułatwiające pracę z podręcznikiem,
 • liczne ćwiczenia gramatyczne.

Podręcznik zawiera:

 • słownictwo z transkrypcją fonetyczną,
 • dialogi z życia codziennego i interesujące artykuły,
 • ćwiczenia gramatyczne i słownikowe oraz sekcje Fast Finishers,
 • klucz odpowiedzi, lista czasowników nieregularnych, indeks gramatyki i słownictwa,
 • symbole fonetyczne, lista imion angielskich z transkrypcją fonetyczną,
 • płyta CD zawierająca słownictwo oraz pytania i odpowiedzi.

Poziomy podręczników Direct English Lab (7-9)

Direct Method
for Advanced English
Poziom Poziom CEFR
Book 7 Zaawansowany C1
Book 8 Zaawansowany C1
Book 9 Zaawansowany C1

Ceny podręczników Direct English Lab (7-9)

Direct Method
for Advanced English
cena promocja
Student’s Book 7 99 zł 89 zł
Student’s Book 8 99 zł 89 zł
Student’s Book 9 99 zł 89 zł

 

szkoła językowa

Podręczniki w tej serii

kurs angielskiego warszawa

Get Down to Business English

Poziom B1. Intermediate.
Zawiera: 9 lekcji.
Dostępne: Student’s Book, Teacher’s Book.
Liczba stron: 142
Bezpłatne dodatki: CD
szkoły języka angielskiego

Direct Business Marketing & Management

Poziom B2. Upper – intermediate.
Zawiera: 3 moduły, 15 lekcji
Dostępne: Student’s Book, Teacher’s Book.
Liczba stron: 166
kursy język angielski warszawa

Direct Business Finances & Industry

Poziom B2. Upper – intermediate.
Zawiera: 3 moduły, 15 lekcji.
Dostępne: Student’s Book, Teacher’s Book.
Liczba stron: 174

Podręczniki Business English Get Down to Business

Nasze podręczniki Business English to 3 niezależne tytuły przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą doskonalić swój angielski dla celów zawodowych.

Podręcznik łączy zalety metody bezpośredniej i komunikacyjnej. Metoda bezpośrednia pozwala słuchaczowi opanować najważniejsze umiejętności językowe – mówienie oraz rozumienie ze słuchu – w szybki i atrakcyjny sposób. Metoda komunikacyjna pomaga utrwalić angielską gramatykę i słownictwo w autentycznych kontekstach.

Najważniejsze cechy serii Business English
Get Down to Business

 • około 300 nowych słów i wyrażeń w 9 lekcjach,
 • realistyczne sytuacje biznesowe i case studies,
 • interesujące artykuły,
 • wyjaśnienia i ćwiczenia gramatyczne.

Marketing and Management

 • około 800 nowych słów i wyrażeń w 15 lekcjach,
 • 3 moduły i 3 sekcje gramatyczne,
 • interesujące artykuły,
 • ćwiczenia komunikacyjne.

Kompletny system nauczania

 • około 800 nowych słów i wyrażeń w 15 lekcjach,
 • 3 moduły i 3 sekcje gramatyczne,
 • interesujące artykuły,
 • ćwiczenia komunikacyjne.

Finances and Industry

 • nowoczesne i praktyczne słownictwo z zakresu Business English,
 • transkrypcja fonetyczna,
 • interesujące pytania w naturalnej, współczesnej angielszczyźnie dotyczące pracy i biznesu,
 • przejrzyste elementy graficzne oraz przyjazny układ strony ułatwiające pracę z podręcznikiem,
 • liczne ćwiczenia,
 • lista czasowników nieregularnych,
 • indeks słownictwa alfabetyczny i według lekcji,
 • symbole fonetyczne,
 • lista imion angielskich z transkrypcją fonetyczną.

Poziomy podręczników Direct English Lab (7-9)

Direct Method
for Advanced English
Poziom Poziom CEFR
Book 7 Zaawansowany C1
Book 8 Zaawansowany C1
Book 9 Zaawansowany C1

Ceny podręczników BUSINESS ENGLISH

 

nazwa cena promocja
Get Down to Business 99 zł 89 zł
Marketing and Management 99 zł 89 zł
Finances and Industry 99 zł 89 zł
kursy języka angielskiego warszawa

Platforma e-learningowa – Direct Language Hub

Zapraszamy słuchaczy kursów językowych prowadzonych w oparciu o podręcznik English designed with Direct Method do skorzystania z kursu e-learningowego, który jest doskonałym uzupełnieniem nauki w szkole językowej. Dzięki platformie internetowej można utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed egzaminem w bardzo atrakcyjny i nowoczesny sposób. Program obejmuje 3 moduły: słownictwo, dyktanda oraz ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, a każde ćwiczenie przypisane jest do konkretnej jednostki w podręczniku.

Kurs na platformie e-learningowej Direct Language Hub GRATIS!

Uwaga! Promocja wyłącznie dla studentów ENGLISH BEST WAY uczęszczających na kurs angielskiego z wykorzystaniem podręczników English designed with Direct Method (1-6) oraz Teens English designed with Direct Method Books 1-3

Już dzisiaj zapytaj w sekretariacie ENGLISH BEST WAY o kupon rabatowy, aby uzyskać dostęp do kursu!

  Sam wybierasz akcent swojego nauczyciela

  Naucz się rozumieć ludzi z różnych stron świata wybierz osobę z akcentem brytyjskim, amerykańskim lub australijskim.

   Dlaczego warto uczyc się na platformie internetowej?

   • Dlaczego? Otrzymujesz nawet 100 dodatkowych godzin nauki!
   • Dla kogo? Tylko dla studentów uczęszczających na kurs angielskiego z wykorzystaniem podręczników English designed with Direct Method (1-6) oraz Teens English designed with Direct Method Books 1-3
   • Co zawiera? Ponad 1100 ćwiczeń w 28 typach, realizowanych w 3 akcentach,
   • Czego się nauczysz? 4340 słówek w połączeniu z zagadnieniami gramatycznymi,
   • Co osiągniesz? Będziesz w stanie lepiej rozumieć ludzi posługujących się różnymi akcentami
   • bez wychodzenia z domu!
   • 24h na dobę!

    Przykłady ćwiczeń

    Choose the right answer

    Odpowiedź ze słuchu. W tym ćwiczeniu, po odsłuchaniu pytania zadanego przez nauczyciela, zaznaczasz prawidłową odpowiedź.

    kurs języka angielskiego warszawa

    Choose the right word for the picture

    Podpisz obrazek. Twoim zadaniem w tym ćwiczeniu jest prawidłowe podpisanie obrazka.

    kurs angielskiego warszawa

    Dictation listen and write

    Dyktando. Uzupełnij odsłuchany tekst. Każde zdanie możesz odtworzyć dowolną ilość razy.

    kursy angielskiego warszawa

    Sentences transformation

    Transformacja zdań. Trudne ćwiczenie dla zaawansowanych użytkowników. Przekształć zdanie używając podanych wyrazów lub zwrotów nie zmieniając jego pierwotnego znaczenia.

    kursy język angielski warszawa

    Feel in the gaps

    Uzupełnianie luk. Odgadnij brakujące wyrazy lub zwroty. Pamiętaj, że po kliknięciu przycisku SPRAWDŹ pojawi się głośnik I będziesz mógł odsłuchać prawidłowe odpowiedzi.

    kursy języka angielskiego warszawa

    Zarejestruj Się Teraz!

    Wypełnij zgłoszenie rejestracyjne aby zarezerwować miejsce na kursie. Rejestracja dostępna jest dla kursów językowych. Wysłanie zgłoszenia jest niezobowiązujące.

    Wszystkie kursyFormularz kontaktowy