Angielski Metodą Callana

Student na pewno zastanawia się jak Metoda Callana osiąga swe niezwykłe rezultaty. Dokładne tłumaczenie zasad działania metody mogłoby zająć wiele stron, ale podstawą jest to, że student mówi i słucha czterokrotnie więcej w czasie lekcji, niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka. W związku z tym uczy się on w czterokrotnie krótszym czasie niż jest to możliwe przy zastosowaniu jakiejkolwiek innej metody. Nauka języka nie stanowi typowo akademickiego przedmiotu, jest to raczej przedmiot polegający na zręczności – stąd też im więcej ktoś praktykuje tym szybciej się uczy – dokładnie jak z pisaniem na maszynie.

W każdej innej metodzie nauki języka student przyswaja lekcję tylko przez około 15 sekund z każdej minuty, co stanowi około 25%. Przez resztę czasu jego umysł jest rozproszony – student patrzy na zegarek, bądź przez okno, tudzież rozmyśla, co będzie porabiał wieczorem. Ucząc się Metodą Callana student jest zmuszony do słuchania przez 60 sekund na minutę (tzn. 4 razy więcej niż zwykle), ponieważ klasa jest stale bombardowana pytaniami nauczyciela i studenci nie wiedzą, kiedy zostaną zapytani.

W każdej innej metodzie nauczania student ledwie ma szansę otworzyć usta podczas lekcji. Większość czasu wypełnia nauczyciel mówiąc lub pisząc na tablicy, a student w tym czasie musi notować w zeszycie. W Metodzie Callana studenci mówią całą lekcję – są zmuszani do odpowiadania na pytania przez cały czas.

kursy języka angielskiego warszawa
Z

Jak to działa?

Z

Definicje poziomów

Z

Instrukcje do lekcji

Z

Sprawdzanie poprawności metody

Z

Opinie o metodzie Callana

Z

Podręczniki do metody Callana

Z

Gwarancja w nauce

Z

Certyfikat metody Callana

METODA CALLANA

Jak działa Metoda Callana?

Z

Student jest zmuszony mówić w Metodzie Callana.

Spośród czterech kompetencji językowych, takich jak czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie – mówienie uważa się zwykle za najtrudniejsze. Jak już wyżej wspomniano, ucząc się Metodą Callana student jest zmuszony nie tylko do słuchania przez cały czas, ale również do mówienia, gdyż wciąż zadawane mu są pytania. W ten sposób szybko pokonuje on wstępne zakłopotanie, które może wystąpić przy mówieniu – co daje mu pewność siebie w konwersacji poza klasą. Jest zatem rzeczą absolutnie niemożliwą, aby student uczący się Metodą Callana siedział w klasie i nie uczył się. Metoda Callana zmusza studentów do nauki i szybko nastawia ich entuzjastycznie, ponieważ czują oni, że coś osiągnęli. Dodatkowym elementem zmuszającym studentów do nauki jest charakter metody, który czyni niemożliwym:

  • przejście od strony pierwszej do drugiej, zanim każdy w klasie nie zrozumie i zapamięta prawie wszystkiego ze strony pierwszej,
  • przejście do wyższego poziomu / książki bez opanowania przynajmniej 70% materiału z poziomu / książki poprzedniej.
Z

Powtórki w Metodzie Callana.

Sposobem, w jaki Metoda CallanaTM osiąga tak duże tempo w mówieniu i rozumieniu, jest regularne zadawanie tych samych pytań każdego dnia, aż do momentu, kiedy każdy student będzie rozumiał i odpowiadał z dobrą prędkością. Ów kluczowy moment następuje zwykle po czterech, pięciu powtórkach. Największymi wrogami uczenia się są nuda i słaba pamięć. Metoda CallanaTM pokonuje nudę dzięki szybkości, a słabą pamięć przy pomocy powtórek. Powtarzanie wszystkiego cztery, czy pięć razy gwarantuje nie tylko płynność mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętanie świeżo zdobytej wiedzy – bez względu na to jak słabą pamięcią student dysponuje.

Z

Szybkość w Metodzie Callana.

Jednym ze sposobów, w jaki Metoda CallanaTM maksymalizuje czas poświęcony na mówienie i koncentrację studentów polega na tym, iż od pierwszej lekcji nauczyciel mówi do studentów z prędkością od około 200 do 240 słów na minutę. Oznacza to, iż tok konwersacji jest znacznie szybszy niż podczas normalnej rozmowy, kiedy używamy ok. 150-180 na minutę. To niezwykle szybkie tempo nauczycieli Callana skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do skupienia się, ogranicza możliwość tłumaczenia wszystkiego na język ojczysty oraz pozwala na usłyszenie większej ilości słów, częściej powtarzanych. W konsekwencji, ułatwia to rozumienie języka angielskiego poza szkołą, a ostatecznie przyśpiesza proces nauki. Oczywiście student nie mówi tak samo szybko jak nauczyciel, prędkość jego wypowiedzi odbywa się w tempie normalnej konwersacji.

Można by pomyśleć, że dokładność i poprawność w nauce języka są istotniejsze niż tempo mówienia. Naturalnie, poprawność i dokładność są ważne – szczególnie w nauce pisania, lecz prędkość jest absolutnie zasadnicza w mówieniu i rozumieniu, zwłaszcza w rozumieniu. Jak większość automatycznych odruchów, język związany jest ściśle z prędkością. W szczególności rozumienie musi odbywać się z określoną minimalną prędkością. Czytać, pisać czy mówić można z charakterystyczną dla siebie szybkością, byleby nie przesadnie małą – natomiast słuchanie i rozumienie musi następować natychmiastowo. Spiker w radiu, telewizji czy kinie nie zacznie mówić wolniej. Student musi posiąść umiejętność zrozumienia języka angielskiego z minimalną prędkością 180 słów na minutę.

Niektórzy nie życzą sobie szybkiej nauki angielskiego. Chcą oni nauczyć się języka przede wszystkim dobrze. Obawiają się, że jeśli proces nauki będzie postępował szybko, to równie szybko nastąpi zapomnienie partii materiału. Jest to jednak niemożliwe, z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, tempo nauki powstrzymuje studenta od myślenia w jego własnym języku i stwarza mu warunki do myślenia w języku obcym. Po drugie, prędkość ma swe źródło w regularnych powtórkach.

metoda callana

Dyktanda są jednym z najlepszych wskaźników określenia poziomu zaawansowania studenta w nauce języka angielskiego. Dyktanda zamieszczone poniżej, ukazują poziom reprezentowany przez każdy etap Metody Callana. Każdy student osiągnąwszy poszczególny etap jest w stanie napisać dyktando odpowiednie dla tego etapu, przetłumaczyć je oraz posługiwać się w rozmowie słownictwem zawartym w dyktandzie. Student nie mógłby znaleźć się na danym etapie, gdyby całkowicie nie opanował przewidzianego materiału.

Metoda Callana składa się z następujących etapów:

Z

Etap 1: Książka 1

Student zna 250 słów.
`What’s this? It’s a pen. Is this a pencil or a book? Is the long table black? No, it isn’t, it’s white. The short box is green. A city is large but a village is small. Is Mr Brown a man? Yes, he is. Is Miss Brown a boy or a girl? She’s a girl. One, two, three, four, five. Is the card on the wall or under the chair? No, it’s in the box. What colour is the ceiling?’

Z

Etap 2: Książka 2

Student zna 500 słów.
`The difference between `any’ and `some’ is that we generally use `any’ in the interrogative and negative, whilst we use `some’ in the positive. 'Any’ is non-specific. `How many’ is specific, the negative answer to which is 'none’. The Present Progressive we use for an action we are doing now. For example, I am speaking English now. About how many pages are there in this book?’

Z

Etap 3: Książka 3

Student zna 750 słów.
’January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The battle was above us in the air. The water below us was very deep. Last month was January. Next month will be March. If I want to eat, I must go either home or to a restaurant. We can enter the bar by this door. He decided to explain everything to her. The opposite of heaven is hell.’

Z

Etap 4: Książka 4

Student zna 1000 słów.
Jest to poziom odpowiadający egzaminowi Cambridge 'Key to English Test’ (KET).
’Last night I had a very bad dream. Their garden is separate from ours. I made eight mistakes last time. The news on the wireless today is very good. The bank has a branch in every town in the country. We can go over the river by bridge. The difference between a ship and a boat is that a ship is large whilst a boat is small. Most horses are not wild.’

Z

Etap 5: Książka 5

Student zna 1250 słów.
’Fast’ means the same as 'quick’, except that we do not add 'ly’ to it as an adverb. What have they just done? They’ve just learnt that in the Conditional Tense we use 'should’ for the first person singular and plural and 'would’ for all the other persons. An Open Conditional expresses a probability. Its construction is 'if + Present + Future’. A Subjunctive Conditional expresses a supposition.’

Z

Etap 6: Książka 6

Student poznał 1500 słów. Egzamin Cambridge Preliminary (PET) przypada mniej więcej między Etapami 6 i 7.
’The arrow flew straight through the air and hit the tree in the middle. He looked very strange. He had fair hair, but a dark beard. I do not know how much they gave him, but it was a large amount. I cannot go any further. I am too tired. Poor John was not invited to Mary’s birthday party. I am sorry, but I have already thrown your old tie away.’

Z

Etap 7: Książka 7

Student poznał 1750 słów.
’It is often easier to tell a lie than the truth, but life is made much easier and much more pleasant if we tell the truth and in return can believe that what other people say. The man was not very badly hurt in the accident, but he was taken to hospital to see the doctor just to be on the safe side. Factory chimneys are usually quite high’.

Z

Etap 8: Książka 8

Student opanował 2000 słów.
’One side of a coin we call heads whilst the other side we call tails. Quite by accident he knocked the glass of water off the table onto the floor. Although he smiles broadly, his lips seldom part to show his teeth. The poor bird could hardly fly, as one of its wings was badly damaged. Society asks that the individual should show respect to all those he meets’.

Z

Etap 9: Książka 9

Student poznał 2500 słów.
’I am afraid I cannot recommend him for the job. A wound we get from fighting, whilst an injury we get in an accident. They decided to separate and sit at separate tables. We generally finish a business letter with 'Yours Faithfully’. When we apply for a job the manager, or whoever it might be, usually asks us for a reference’.

Z

Etap 10: Książka 10

Student opanował 3000 słów.
’The poor beast stood waiting with great patience. The bird swallowed the jewel as though it had been a piece of food. The cushions in the room were all covered with fur. The curtains had been made into a big bundle and put into a large copper-coloured bucket. The bar of soap weighed several ounces’.

Z

Etap 11: Książka 11

Student opanował 4300 słów. Egzamin Cambridge First Certificate (FCE) przypada pomiędzy Etapem 10 i 12.
`Some initial research was done, and a survey was carried out, but than the project was dropped. At the frontier there were several military lorries full of soldiers. We decided to send the towels to the laundry. Among the items on the table were ajar of honey, a kettle, and a needle and thread. He has been deaf in one ear since childhood’.

Z

Etap 12: Książka 12

Ostatnia książka przygotowuje studenta do zdania egzaminu Cambridge Advanced Certificate (CAE).
’Like anyone lucky enough to visit these far-off southern islands, we were eager to see the birds in their natural setting, and so we put up with an uncomfortable car ride over the sand until we came at last within sight of the colony. As far as the eye could see, the ground was marked with holes scraped in the sand. These were their nesting places’.

metoda callana warszawa

Instrukcje do lekcji

Powinieneś wiedzieć, że najważniejsze w nauce języka obcego jest nieustanne powtarzanie i dzięki temu utrwalanie w pamięci poznanego materiału. Im więcej powtarzasz tym szybciej się uczysz. Powtórki materiału są bardzo istotne. Zaakceptuj to! W przeciwnym razie, będziesz znudzony i zaczniesz wątpić w osiągnięcie sukcesu. Tym bardziej będziesz znudzony im mniej będziesz powtarzał, jako że w miarę postępu kursu nowy materiał stanie się niezrozumiały z racji niewystarczającego utrwalenia materiału poprzedzającego.

Spodziewaj się powtórek z całego materiału.

Systematyczne powtarzanie jest częścią metody, dlatego nauczyciel widząc, że studenci zwalniają tempo lub zapomnieli materiał z poprzednich lekcji, jest zobowiązany zrobić powtórkę materiału, nawet do książki pierwszej, jeśli uzna to za konieczne. Najczęściej stosowaną przez nauczycieli procedurą są powtórki czterech ostatnich Etapów, na końcu każdych dwóch Etapów Metody i powtórka całego materiału od strony pierwszej Książki Pierwszej na końcu 6 i 12 Etapu.

 

Wyucz refleks.

Nauka języka obcego polega przede wszystkim na rozwinięciu refleksu podobnie, jak nauka gry na fortepianie czy nauka pisania na maszynie.

 

Pozwól, aby nauczyciel pokierował Tobą.

W czasie lekcji zrelaksuj się i pozwól nauczycielowi, aby mówił z Tobą. Wkrótce sam zaczniesz mówić, używając tych samych słów, lecz już bez pomocy nauczyciela.

 

90% słów z dowolnej strony dowolnej książki znajduje się w pierwszych dwóch książkach.

Obliczono, że 90% słów na stronie dowolnej książki w jakimkolwiek języku należy do zestawu 1000 słów najczęściej używanych w tym języku. Wszystkie te wyrazy są zawarte w pierwszych dwóch książkach i stanowią one bazę, na której będzie opierać się dalsza nauka. Powinieneś posługiwać się nimi tak płynnie, jak to czynisz w języku ojczystym.

 

Nauczyciel powtarza każde pytanie dwa razy.

Powtórzenie każdego pytania dwukrotnie pozwala nauczycielowi mówić szybko, a Tobie daje szansę na usłyszenie pytania jeszcze raz, pozwala na dokładne zrozumienie i zapewnia czas na sformułowanie odpowiedzi.

 

Pierwsza odpowiedź powinna być przeczeniem.

Kiedy to tylko możliwe pierwsza część odpowiedzi na pytanie nauczyciela powinna być przeczeniem, druga zaś formą twierdzącą. Dzięki temu zapamiętasz zwroty przez odwoływanie do przeciwieństw oraz utrwalisz formę przeczącą.

 

Odpowiedź powinna zawierać słowa użyte w pytaniu.

Podczas nauki, lektor powinien zadawać pytania z książki a Ty powinieneś odpowiadać ściśle według wskazówek znajdujących się w książce. Nie odstępuj od tej reguły. Sam nie wymyślaj odpowiedzi (z wyjątkiem ostatnich czterech książek), co pozwali Tobie przećwiczyć słowa i zwroty użyte w pytaniu.

 

Nie spodziewaj się, że wszystko zrozumiesz natychmiast. Bądź jak automat.

Nie martw się, że nauczyciel nie pozwala Ci zbyt długo myśleć nad odpowiedzią i będzie zmuszał do mówienia nawet wtedy, gdy nie wszystko zrozumiałeś. Nie musisz rozumieć pytania, kiedy je usłyszysz po raz pierwszy, czy też rozumieć dokładnie co odpowiadasz. Zrozumienie przyjdzie z czasem. Wszystkie pytania i odpowiedzi powtarzane są tak długo, aż je zrozumiesz.

 

Książki studenta powinny być zamknięte.

Kiedy nauczyciel zadaje pytania, Twoja książka powinna być zamknięta abyś koncentrował się wyłącznie na tym, co mówi nauczyciel. Utrwalisz w ten sposób wymowę nowych słów i nie będziesz jej mylił ze sposobem zapisu wyrazów.

 

Nie pytaj nauczyciela w czasie lekcji.

Nie przeszkadzaj nauczycielowi, ciągle zadając pytania w czasie trwania lekcji. Jeśli czegoś nie rozumiesz i chciałbyś wyjaśnić pewne kwestie, zrób to po zajęciach.

 

Bez pogawędek.

Niezmiernie ważne jest aby nauczyciele i studenci nie urządzali pogawędek w czasie lekcji. Zadawaj pytania tylko z książek i tylko na takie odpowiadaj. Pogawędki w czasie lekcji są jedynie stratą czasu i znacznie wydłużają proces nauki. Pomimo tego, że wydają się one być dobrym sposobem nauki łączącym przyjemne z pożytecznym to jednak tak nie jest. Wynika to stąd, że w pogawędkach biorą udział jedynie najbardziej rozmowni studenci. Reszta klasy natomiast czeka i traci swój czas i pieniądze.

 

Nauczyciel nie powinien mówić w języku studentów.

Lekcje w szkołach Callana powinny być w całości prowadzone w języku angielskim.

 

Nie rozmawiaj z innymi uczniami w czasie lekcji.

Utrudnia to w bardzo dużym stopniu pracę nauczyciela i rozprasza uwagę innych studentów. Nauka języka obcego wymaga całkowitego skupienia i koncentracji.

 

Używaj zawsze skrótów.

Zawsze próbuj używać skróconych form językowych aby od najwcześniejszych etapów oswoić się z prawdziwym językiem używanym poza lekcjami. Opanowanie tych form w późniejszych etapach jest znacznie trudniejsze, a nieznajomość ich jest główną przyczyną kłopotów w rozumieniu języka angielskiego używanego poza szkolą.

 

Nie unikaj dyktand.

Wielu studentów nie lubi pisać dyktand. Są one jednak konieczne aby nauczyć się prawidłowej pisowni. Nie przejmuj się jeżeli robisz błędy. W miarę upływu czasu Twoja pisownia poprawi się automatycznie. Na etapie piątym będziesz robił znacznie mniej błędów. Dyktanda składają się z niepowiązanych ze sobą zdań. Pozwala to na wypełnienie zdań, jak największą ilością ostatnio poznanych słów.

 

Czytaj książki i słuchaj płyt w domu.

Nie zadajemy prac domowych bo pozytywny rezultat jest zagwarantowany bez tego. Zalecamy jednak, abyś we własnym interesie czytał książkę i słuchał płyt CD, codziennie przez około 10 minut, zwłaszcza, jeżeli nie uczęszczasz na zajęcia systematycznie. Możesz słuchać płyt, np. podczas porannej toalety lub w samochodzie. Ucząc się samodzielnie przyśpieszasz tempo nauki i zmniejszasz liczbę godzin nauki niezbędnych do osiągnięcia zagwarantowanego rezultatu (nawet o 25%), a jednocześnie lekcje stają się bardziej zrozumiałe. Pod koniec każdej lekcji nauczyciel powinien podać numer osiągniętego paragrafu tak, abyś mógł powtarzać przerobiony materiał i przygotować się do następnej lekcji. Pieniądze, które zaoszczędzisz poprzez przyśpieszenie tempa nauki, pokryją, z nawiązką, koszt płyt.

 

Nagrywanie lekcji.

Zezwalamy na nagrywanie lekcji aby słuchać ich powtórnie w domu. Jednakże nagrywanie nie może zakłócać przebiegu zajęć.

 

Ćwicz z kolegą.

Oprócz słuchania płyt, możesz próbować uczyć się z kolegą poprzez zadawanie sobie wzajemnie pytań z książek Metody Callana.

 

Nie spóźniaj się i nie opuszczaj lekcji.

Spóźnienia i opuszczanie lekcji wydłużają czas Twój nauki i zwiększają koszty. Student spóźniający się codziennie 5 minut (co stanowi ok 10% 45-minutowych lekcji) wydłuża swój kurs o 10%, przez to 10- miesięczny kurs będzie trwał 11 miesięcy. W nauce języka, nadrabianie zaległości w domu nigdy nie dorówna umiejętnościom nabytym na lekcji.

 

Dziwne pytania.

Niektóre pytania mogą wydawać się trochę dziwne, a czasami wręcz niepoważne. Nie przejmuj się tym. Treść pytań nie jest tutaj tak ważna, jak ich struktura, użyte słownictwo i intonacja. Pytania są tak skonstruowane, aby każdy student, bez względu na wiek, narodowość czy przynależność kulturową, mógł na nie odpowiedzieć bez wcześniejszego zastanawiania się. Czasami potrzeba również rozluźnić atmosferę na lekcji.

 

Kolejność uczenia się: ucho, usta, oko, ręka.

Będziesz uczył się angielskiego w taki sposób jak uczyłeś się języka ojczystego będąc dzieckiem. Jako dziecko najpierw słyszałeś poszczególne wyrazy i zwroty, potem powtarzałeś to, co usłyszałeś, następnie oglądałeś litery i uczyłeś się czytać, aż wreszcie na końcu sam zacząłeś pisać. Dziecko ucząc się języka, bardzo często powtarza słowa, które usłyszało, nie zawsze rozumiejąc dokładnie ich znaczenia. Rozumienie przychodzi z czasem. Podobnie powinno być z osobą uczącą się języka obcego. Nie analizuj wszystkiego i nie zadawaj też bezustannie pytania „Dlaczego?” Rozumiemy to, że dorosłemu, myślącemu człowiekowi trudno jest zaakceptować taką metodę nauczania i trudno jest robić coś bez dokładnego zrozumienia, co i dlaczego ma robić. Jednakże ciągłe zadawanie pytań spowalnia proces nauki.

 

Nauka pisania wypracowań zaczyna się w Książce 10.

Nauka pisania wypracowań jest ostatnim etapem nauki języka obcego. Najpierw nauczysz się mówić i rozumieć, a dopiero potem pisać. Pisanie wypracowań nie jest zalecane, aż do momentu, gdy osiągniesz poziom Książki Dziesiątej, czyli wtedy gdy zaczynasz „myśleć po angielsku”.

 

Książki: od Trzeciej do Szóstej są najtrudniejsze.

Książki: od Trzeciej do Szóstej metody Callana uważane są zasadniczo za najtrudniejsze dla studentów, gdyż zawierają najwięcej reguł gramatycznych. Staraj się jednak dobrze opanować materiał zawarty w tych książkach.

 

Cel Książek od Dziewiątej do Dwunastej.

Po zakończeniu nauki z ośmiu początkowych książek będziesz znał 2000 słów, co oznacza, że przyswoiłeś sobie podstawy języka angielskiego. Niestety 2000 słów to wciąż za mało, aby porozumiewać się w obcym języku swobodnie i bez trudności. Książki od Dziewiątej do Dwunastej są tak zaprojektowane, aby efektywnie i szybko wzbogacić istniejący już zasób o następne 2000 słów. Nauka przebiega w ten sam sposób, jak podczas pracy nad pierwszymi ośmioma książkami. Książki: 9 i 10, w odróżnieniu od wcześniejszych, rozwijają umiejętność formułowania własnych odpowiedzi do zadawanych pytań.

 

Zaakceptuj Metodę taką, jaka ona jest – to działa.

Jak w przypadku większości rzeczy w życiu, bardzo prostym jest doszukiwanie się wad w Metodzie. Może się zdarzyć, że nie będziesz się zgadzał z niektórymi regułami Metody lub nie będziesz ich lubił. Jednakże, nawet jeśli Metoda byłaby pełna błędów tak naprawdę nie ma to znaczenia – bo Metoda działa. Wiedzie ona studenta do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów i dzieje się to cztery razy szybciej niż w przypadku innych metod. W przeciwieństwie do innych przedmiotów, w nauce języka obcego nie ważne jest w jaki sposób rezultat został osiągnięty. Liczy się tylko wynik końcowy.

Jak sprawdzić poprawność stosowania Metody Callana?

Każdy student, powinien przed rozpoczęciem nauki zapoznać się bardzo uważnie z podanymi poniżej informacjami. Może dowiedzieć się w ten sposób, jak Metoda powinna być poprawnie prowadzona. Jeśli nauczyciel nie stosuje Metody w prawidłowy sposób, może to podwoić czas nauki studenta w szkole i narazić go na dużo większe koszty. Jednym z problemów zastosowania nowych wynalazków jest to, że ludzie początkowo ich nie rozumieją i w związku z tym, nie potrafią ich poprawnie stosować. Chęć dokonywania zmian leży w naturze ludzkiej. Ludzie pragną zmieniać wynalazki innych tak, aby dostosować je do własnych idei i teorii. Podobnie jak w przypadku aparatu fotograficznego, auta, fotokopiarki – Metoda działa najlepiej wówczas, gdy wykorzystuje się ją zgodnie z instrukcją. Dziewięciu nauczycieli na dziesięciu stosuje Metodę dokładnie według zaleceń – ale zdarza się, że dziesiąty nauczyciel zapomni o jednej lub dwóch wytycznych. Jeżeli to się zdarzy studenci powinni osobiście zwrócić mu uwagę lub zgłosić sprawę do sekretarki lub dyrektora. Jeśli student zdecyduje się na rozmowę bezpośrednio z nauczycielem musi pamiętać, aby zachować się taktownie i uprzejmie w stosunku do niego.

Student nie powinien obawiać się zgłoszenia swoich uwag czy nawet wniesienia skargi. Musi on pamiętać, że ucząc się w szkole prywatnej jest płacącym klientem, który ma prawo wymagać dobrej usługi. Bez względu na sytuację, student nie powinien przemilczać swojego problemu.

Oczywiście, jak wszyscy ludzie nauczyciele nie lubią być krytykowani. Jednakże, jeżeli uwagi czynione są taktownie, to na pewno będą wysłuchane i rozpatrzone tak, aby dowiedzieć się co i dlaczego gnębi studenta.

Poniżej podajemy listę najczęściej nie respektowanych przez nauczycieli aspektów Metody.

Ścisłe trzymanie się wytycznych metody.

Od każdego nauczyciela, podobnie jak od studentów wymaga się, aby podporządkował się regułom, jakich wymaga Metoda i zaakceptował je bez kwestionowania. Przyjęcie takiej postawy nie byłoby możliwe w nauce żadnego innego przedmiotu, jak np. historii czy literatury. Jednakże nauka języka to nauka polegająca na wyćwiczeniu pewnej umiejętności. Prawdziwym powodem jednak, dla którego Metoda powinna być zaakceptowana bez poddawania jej założeń w wątpliwość, jest to, że działa ona i prowadzi do osiągnięcia rezultatów takich, jakich student i nauczyciel oczekują. Poza tym nauczyciel, który nie trzyma się Metody postępuje nieuczciwie w stosunku do studentów.

 

Punktualność.

Nauczyciele czasami zapominają jak ważną sprawą jest punktualność. Nie zdają sobie sprawy z tego, że spóźniając się do pracy, każą czekać klientowi na otrzymanie usługi, za którą już zapłacił. Oznacza to, że płaci on za coś, czego jeszcze nie otrzymał. Dlatego tak ważne jest, aby zajęcia zaczynały się i kończyły o ściśle ustalonej porze. Jeżeli nauczyciel zaczął lekcję pięć minut później, powinien przedłużyć ją o pięć minut na końcu lekcji. Jeśli tego nie zrobi to zabiera studentowi 10% czasu nauki, co może przedłużyć okres trwania jego kursu. W szkole powinny być dzwonki, oznaczające początek i koniec każdej lekcji po to, aby student był pewny, że nie traci części lekcji.

 

Ubiór.

W czasie lekcji nauczyciel skupia na sobie uwagę uczniów nie tylko przez to, co mówi, ale także sposobem zachowania czy ubierania się. Dlatego też zaleca się, aby nauczyciele ubierali się schludnie i stosownie do swego zawodu.

 

Zadaj koledze pytanie.

Wchodząc do klasy, na początku każdej lekcji nauczyciel powinien rozporządzić, aby studenci zadali sobie kolejno pytania tak, aby wykorzystać czas, który on sam spędza na otwarciu książek. Studenci w ten sposób będą mieli możliwość ćwiczenia form pytających i zadawania dowolnych pytań. Podobna procedura powinna być przyjęta na końcu lekcji.

 

Nauczyciel powinien stać.

Zadając pytania nauczyciel powinien stać przed swoim pulpitem i pozostawać w odległości ok. 1 metra od książki. Ten sposób wykładu zapewni maksimum koncentracji ze strony uczniów. Nauczyciel może usiąść tylko wtedy, gdy studenci czytają lub piszą dyktando.

 

Podpórka pod książkę.

Nauczyciel nie powinien uczyć z książki, która leży płasko na biurku. Książka powinna znajdować się na podpórce o odpowiednim nachyleniu. W ten sposób nauczyciel nie będzie musiał nachylać się, aby przeczytać pytanie. Nachylanie do książki dekoncentruje studentów i jest nienaturalne.

 

Zadawanie każdego pytania dwukrotnie.

Nauczyciel powinien zadawać każde pytanie dwa razy z dużą szybkością i natychmiast podawać studentowi pierwsze słowo odpowiedzi, np. „ Is the table behind me?, Is the table behind me? No, the table…..”

Wyciąganie odpowiedzi od studenta. Nauczyciel nie może nawet przez chwilę czekać na odpowiedź studenta, powinien natychmiast skłaniać go do szybkiej odpowiedzi przez tak zwane wyciąganie odpowiedzi od studenta.

 

Ani chwili ciszy.

Podczas lekcji nie powinno być ani chwili ciszy. Nauczyciel i studenci nie powinni przestawać mówić ani na chwilę. Oznacza to, że w ciągu minuty powinno być wypowiedziane, wspólnie przez nauczyciela i uczniów, minimum 210 słów. W ciągu godziny daje to całkowitą liczbę 12600 słów wypowiedzianych w sali lekcyjnej. Dlatego też student słyszący taką liczbę wyrazów uczy się języka angielskiego cztery razy szybciej niż przeciętnie. Przy użyciu innych metod nauczania podczas lekcji wypowiada się tylko około 3000 słów.

 

Nauczyciel nie powinien przestawać mówić.

Nauczyciel powinien mówić przez cały czas trwania lekcji. Powinien odpowiadać razem ze studentem, nawet wtedy, gdy ten nie potrzebuje jego pomocy. Również podczas czytania nauczyciel powinien pomagać wszystkim studentom, nawet gdy nie mają z tym żadnych problemów. W ten sposób skupia on uwagę wszystkich studentów w klasie. To ciągłe mówienie nie będzie męczące dla nauczyciela, gdyż wszystko zostało szczegółowo przygotowane przez twórców Metody i lekcje są tak podzielone, aby dać odpoczynek jego głosowi. Inne formy nauczania są bardziej wyczerpujące.

 

Błyskawiczne pytania.

W momencie, gdy jeden student kończy odpowiadać na pytanie, nauczyciel powinien zaczynać zadawać następne pytanie innemu studentowi.

 

Każdemu tyle samo pytań.

Nauczyciel powinien być pewny, że każdy student w klasie otrzymał taką samą ilość pytań w ciągu lekcji.

 

Poprawa wymowy.

Ogromnie ważnym jest to, aby nauczyciel od razu poprawił błąd w wymowie. Zaleca się, aby do połowy Książki Pierwszej Metody Callana nauczyciel poprawiał prawie każdą odpowiedź studenta. Później może być to niezbędne tylko w co drugim lub w co trzecim zdaniu. Poprawiając wymowę studenta nauczyciel powinien imitować jego błędy np.: „ Nie, nie ‘thees ees’ , ale ` this is’, powtórz 'this is’.”

 

Posłuchaj mp3, aby sprawdzić prawidłowość własnych wykładów.

Jeśli student chce się zapoznać z prawidłowym sposobem nauczania Metodą powinien posłuchać lekcji mp3, prowadzonych przez nauczyciela eksperta lub obejrzeć kasety video, wykorzystywane do treningu nowych nauczycieli Metody.

 

Ilość powtórek.

Jest niezmiernie ważnym, aby każda lekcja została powtórzona kilkakrotnie. Jako, że w ten sposób wszyscy studenci w danej klasie mogą zrozumieć pytanie nawet, jeśli zadane jest bardzo szybko. Jeśli studenci nie usłyszą pytania wystarczającą ilość razy, nie osiągną oni nigdy wymaganej szybkości mówienia i rozumienia. Określenie odpowiedniej ilości powtórek jest sprawą wielkiej wagi. Jeśli student powtarza za mało lub zbyt wiele razy, to w obu przypadkach czas jego nauki wydłuża się znacząco. Jeśli nauczyciel robi powtórki zbyt rzadko, student może mieć problemy ze zrozumieniem i przyswojeniem materiału. Z drugiej jednak strony zbyt częste powtarzanie tych samych pytań może być nudne dla studenta i zniechęcić go do nauki.

Można wyróżnić 5 kategorii studentów: wybitni, szybcy, przeciętni, słabi i bardzo powolni. Około 5% wszystkich studentów w szkole to studenci wybitni; 15% – szybcy; 60% – przeciętni; 15% – słabi i 5% – bardzo powolni.

Wybitny, całkowicie początkujący student, pochodzący z Europy Zachodniej zwykle jest w stanie przyswoić sobie ok. 12 nowych paragrafów z książek Metody w czasie 50 -minutowej lekcji, kiedy student szybki – 8, przeciętny – 6, słaby – 5, a bardzo powolny – 4. Jeżeli studenci przerabiają mniej niż cztery paragrafy w ciągu lekcji może to oznaczać, że nauczyciel nie używa Metody w poprawny sposób.

Biorąc pod uwagę powtórki, wybitny student potrzebuje powtórzyć materiał przerobiony w czasie każdej lekcji dwukrotnie, szybki student powtórzy go 3 razy, przeciętny – 4 razy, słaby – 5 razy, a bardzo powolny – 6 razy. Ilość powtórek wymaganych podczas danego kursu nie jest stała. W przypadku, gdy klasa cierpi z powodu licznej absencji lub pracuje właśnie nad trudniejszą częścią materiału, tempo nauki będzie maleć co oznacza, że nauczyciel będzie musiał w takich wypadkach zwiększyć ilość powtórek. Z drugiej strony, jeśli cała klasa robi bardzo szybkie postępy w nauce, jako że osiągnęła wysoki poziom znajomości języka, ilość powtórek może ulec zmniejszeniu.

 

Ilość czytanek i dyktand.

Wybitny student, będący z natury lingwistą, nie będzie musiał przerabiać wszystkich czytanek i dyktand. Wystarczy mu tylko co trzecia czytanka i dyktando. Szybki student będzie potrzebował co drugą czytankę i dyktando, przeciętny student powinien przerobić wszystkie czytanki i dyktanda, natomiast słaby student prawdopodobnie będzie potrzebował powtórzyć wszystkie czytanki i dyktanda dwukrotnie, a bardzo powolny student prawdopodobnie trzykrotnie.
Czasami nauczyciel może zapomnieć o przeprowadzeniu ćwiczeń z czytania lub dyktanda w czasie lekcji. Jeżeli zdarzy się coś takiego, studenci powinni zwrócić mu na to uwagę. Kiedy nauczyciel nie przykłada odpowiedniej wagi do ilości powtórek może to wpłynąć niekorzystnie na postępy w nauce studenta i wydłużyć czas studiowania.

 

Materiał ze wszystkich podręczników powinien być nauczany w ten sam sposób.

Wśród niektórych nauczycieli istnieje tendencja, aby nieco zwalniać tempo nauki po zakończeniu materiału z Książki Trzeciej. Jest to błędne postępowanie. Podstawowe założenia Metody są takie same dla wszystkich książek. Materiał ze wszystkich podręczników powinien być nauczany w ten sam sposób. Pytania powinny być zawsze zadawane dwukrotnie z tą samą, dużą szybkością, a odpowiedzi natychmiast „wyciągane” od studentów tak, aby nie było ani chwili przerwy.

 

Bez zadań domowych.

W Metodzie Callana nie ma zadań domowych. Studiując innymi metodami, student musi po każdej lekcji w szkole poświęcić w domu jeszcze przynajmniej 15 minut na odrabianie zadań z każdej godziny lekcyjnej, czyli czas studiowania wydłuża się o 25%.

metoda callana kurs warszawa
kurs metoda callana warszawa

Opinie o Metodzie Callana

”…Uczę się angielskiego od kilku lat z przerwami. Dziesięć miesięcy temu trafiłam do szkoły, w której stosuje się metodę Callana. Jestem bardzo zadowolona. Efekty w rozumieniu i mówieniu widoczne były już po 3 miesiącach nauki. Wcześniej uczyłam się metodą „tradycyjną” i pozostały mi w głowie tylko regułki gramatyczne, wyjątki itd., a przy konfrontacji z rzeczywistością nie umiałam się odezwać. Teraz jest inaczej. Rozumiem naprawdę dużo więcej i pozbyłam się lęku przed mówieniem…”

Musisz znać najpierw klocki i ramy

„Język to dla większości ludzi nie jest dzieło sztuki, tylko narzędzie do porozumiewania się. Aby coś samemu \”stworzyć\” musisz znać najpierw klocki i ramy, z których ten język się składa. I trzeba je po prostu zakuć – niezależnie od metody jaką wybierzesz do tej nauki. W Callanie nie wymyślono nic nowego – to jest metoda, którą stosują małe dzieci, gdy uczą się mówić. One po prostu powtarzają do znudzenia to co usłyszały. I to jest nawet dla postronnych osób dość wnerwiające 😉 i wydaje się \”mało twórcze\”.

Niemniej daje świetne rezultaty 🙂 … – zauważ że nawet angielskie sprzątaczki mówią dość dobrze po angielsku ;). Faktycznie na początkowych zajęciach tylko powtarzasz to co usłyszałaś…

Niemniej potem ramy są szerokie – i nie musisz zawsze klepać to samo. Wszystko zależy od twojej inwencji i wyobraźni… Zresztą nikt nikogo do niej nie zmusza – można uczyć się tak lub owak. To zależy od tego co preferujesz. Możesz się uczyć kilkanaście lat w sposób tradycyjny, jeśli taka twoja wola… Prawda jest tylko jedna – bez pracy nie ma kołaczy. Jak sam się nie będziesz z przykładał to nic z tego nie wyjdzie. Niemniej jest to metoda, która mi bardzo pomogła i dzięki której \”zdobyłam\” certyfikat FCE z oceną B. A z anglika byłam wyjątkowa noga i już myślałam, że nic z tego nie będzie…”

 

Metoda Callana jak trening „ping ponga”

„Dobrze prowadzony kurs wg metody Callana przypomina trochę trening „ping ponga”. Zawodnik powinien błyskawicznie odbijać piłeczkę we właściwą stronę i nie zastanawiać się jak trzymać rakietkę.”

 

Gdy tylko lektor zobaczy że się nudzisz to cię zasypie masą pytań z szybkością karabinu maszynowego

„…Ja na ten przykład uczyłam się anglika przez (z przerwami) kilkanaście lat i co z tego, że umiałem gramatykę jak nie umiałam sklecić kilku zdań w sensownym czasie w zwykłej rozmowie z angolem lub kimś angielskojęzycznym. Zwykłe kursy mi nic nie dawały bo jestem z natury nieśmiała i mało wyrywna. Tak, że większość czasu traciłam na nudę i patrzenie w ścianę. W przypadku metody Callana nie możesz siedzieć biernie i się nudzić bo masz tyle samo czasu na gadanie jak reszta i gdy tylko lektor zobaczy że się nudzisz to cię zasypie masą pytań z szybkością karabinu maszynowego. Oczywiście wiem, że na początku osoby nieśmiałe (takie jak ja) właśnie tego się obawiają ;), ale to przechodzi po 2 tygodniach i w sumie człowiek jest zadowolony, że MUSI odpowiadać. Tak więc po kilku lekcjach człowiek nabiera przekonania, że sobie poradzi i to widzi. I nie boi się rozmawiać. Moim zdaniem to dużo – przecież w nauce języka większości delikwentom zależy na tym żeby mówić, słuchać, rozumieć i być rozumianym. Jak nie umiesz odpowiedzieć na pytanie to lektor ciągnie cię za język aż to z siebie wydusisz i jeszcze potem kilka razy to powtórzysz. Co jakiś czas (zwykle po 1,5 – 2 miesięcy zależy od Stage) nasz mały egzamin. Jeśli go nie zaliczysz (można podchodzić kilka razy aż do skutku) to nie przechodzisz do następnego Stage’u tylko powtarzasz materiał do oporu. System jest samokorygujący – tzn. gdy dyrekcja widzi że jakaś grupa trochę odstaje to powtarza ona materiał dłużej niż reszta, a gdy odstaje tylko pojedyncza osoba to w końcu przechodzi ona do grupy niżej zaawansowanej. Na pół roku przed egzaminem kończy się system Callanowski i jest to po prostu typowy kurs przygotowujący do egzaminu (gramatyka, pisanie listów, wypracowań, słuchanie z taśmy, omawianie obrazków). No i co 2 -3 tygodnie w soboty masz próbne egzaminy – wszystko leci tak jak na prawdziwym egzaminie… Aby się przekonać jak to jest możesz pobierać przez 2 tygodnie (za darmo jeśli potem zrezygnujesz z kursu) lekcje próbne, I to właśnie polecam. Każdy może się przekonać czy mu to pasuje, czy też nie…”

 

Nie musisz poświęcać na naukę anglika dużo czasu

„I tu się z tobą zgadzam. Jeśli ktoś chodzi na anglik jak na egzekucję – bo mu tak kazali i bez wewnętrznej motywacji to rezultaty takiej nauki będą raczej mało budujące … Niezależnie od metody tej nauki. Tym niemniej to jest piękne w Callanie, że przez pierwsze lata, nie musisz poświęcać na naukę anglika dużo czasu. Zalecane jest tylko czytanie nowo poznanych słówek i struktur (10-15 min dziennie). Żadnych wypracowań, kucia gramatyki, itp. Dla leni (takich jak ja 😉 to raj… Oczywiście w trakcie półrocznego kursu przygotowującego do FCE nie ma lekko i trzeba po prostu kuć i ćwiczyć ile się da… Taki tryb nauki jednym odpowiada (np. mi), a niektórym nie (na przykład tobie). Ale to, że ludzie są różni i mają różne potrzeby (moim skromnym zdaniem) jest jednym z najpiękniejszych rzeczy na tym najpiękniejszym ze światów ;).”

 

Dobrą strategią marketingową jest pozwolić wypróbować towar przed użyciem

„Jeżeli już mówimy o marketingu. Tak sobie myślę, że gdy masz dobry towar to dobrą strategią marketingową jest pozwolić wypróbować towar przed użyciem ;). Ryzykujesz wtedy niewiele… i od razu odsiewasz malkontentów 😉 I na to wszystkie szkoły Callana pozwalają (darmowe lekcje próbne) w przeciwieństwie do większości pozostałych szkół. Ciekawe dlaczego? Czyżby miały coś do ukrycia? ;)”

 

Zajęcia prowadzone przez zmieniających się native speakerów znakomicie wyrabiają rozumienie ze słuchu.

„1) System powtórek. Nie ma lepszego! Zapoznajcie się z techniką powtarzania. 2) Uczniowie cały czas są świadomi swojego postępu, bo wiedzą ile słówek się nauczyli. Działa to motywująco. 3) Nie ma żonglerki podręcznikami. 4) Zajęcia prowadzone poprawnie przez zmieniających się native speakerów znakomicie wyrabiają rozumienie ze słuchu. 5) W ciągu jednej lekcji uczeń odpowiada średnio na 20 pytań, czyli mówi bardzo dużo. Na lekcjach tradycyjnych? Hmm… Kto jest nieśmiały nie odzywa się. 6) Wbrew powszechnej opinii zdania domowe są na Callanie. Trzeba dobrze książki przejrzeć, a nie opowiadać głupot. Tak samo bzdury mówią, że nie ma gramatyki.”

 

Jest to zajebista metoda

„Moim zdaniem jest to zajebista metoda.. może na początku nie widać efektów ale potem łatwiej wszystko się przyswaja.. i uniknie się problemu że znając gramatykę nie wiesz jak jej używać i mówić. Tu uczysz się najpierw mówić a tym samym kodujesz sobie schematy zdań. Chodząc na te lekcje nawet nie wiesz ile z nich wynosisz.. po prostu dużo rzeczy podświadomie zostaje Ci w głowie… !! A jak jeszcze powtarzasz w domu to super.”

 

Chodząc na te zajęcia byłam jedna z najlepszych osób w klasie

„Ja chodziłam na taki kurs przez 2 lata i nie powtarzałam w domu.. ale przy tym uczyłam się już wcześniej w szkole języka. I muszę powiedzieć ze dużo mi to dało. Zapisałam się tylko dlatego ze w gimnazjum byłam słaba z angielskiego i w liceum nie chciałam być najgorsza. A okazało się że chodząc na te zajęcia byłam jedna z najlepszych osób w klasie… I idę na filologie angielska w co jakby mi ktoś to powiedział 3 lata temu ze tak będzie to bym mu nie uwierzyła. No i mam zdane FCE na B.”

 

Jeśli masz do wyboru szkołę z Callanem i szkołę bez, nie myśl za wiele i idź do Callana.

„Zaczęłam się uczyć metodą Callana od 2 poziomu, czyli nie znałam prawie wcale języka (wiadomo jak ktoś uczy się tylko w szkole w której angielski polega na przesiedzeniu to się dużo nie umie) i po niecałym roku mój poziom angielskiego pozwala na czytanie prostych książek w tym języku! To jest niesamowite, więc jeśli masz do wyboru szkołę z Callanem i szkołę bez nie myśl za wiele i idź do Callana. WARTO!!!!”

 

Trzeba cały czas uważać, bo nie wiadomo, w którym momencie lektor wskaże na ciebie

”…Chodzę od października i podoba mi się bardzo! Nie ma zadań do domu, a nauka wchodzi sama do głowy poprzez powtarzanie. Faktycznie jest cała lekcja intensywnej nauki, trzeba cały czas uważać, bo nie wiadomo, w którym momencie lektor wskaże na ciebie i trzeba odpowiedzieć na pytanie.

 

Metoda Callana naprawdę pozwala pokonać strach przed odezwaniem się w obcym języku

Mam wrażenie, że dużo się nauczyłam przez ten czas, ale wypróbuję dopiero na wakacjach (na razie nie udało mi się spotkać żadnego obcokrajowca, żeby wypróbować co umiem). Poza tym metoda Callana naprawdę pozwala pokonać strach przed odezwaniem się w obcym języku. I jeszcze jedno – ja jestem panią ok. 40 i wcale nie widzę różnicy w tempie nauki między mną a młodymi uczniami….”

 

Efekty – matura zdana na 6

”…Ukończyłem wszystkie części metody Callana w dwa lata zaczynając jako prawie początkujący. Uzupełniałem metodę czytaniem dodatkowych materiałów, słuchaniem radia, rozwiązywaniem testów. Efekty – matura zdana na 6, dobrze zdany egzamin na anglistykę. Ucząc się metodą Callana nie tracimy czasu na zbędne pogawędki (często w języku polskim) tak, jak przy tradycyjnych metodach, nie musimy także przerabiać często bardzo nudnych czytanek z podręczników. Metodę polecam, jednocześnie zachęcając do szerokiego zainteresowania się językiem (oglądanie anglojęzycznych programów nawet, jeśli niewiele rozumiemy, słuchanie radia, czytanie prasy i książek w języku angielskim)…”

Pozbyłam się lęku przed mówieniem

”…Uczę się angielskiego od kilku lat z przerwami. Dziesięć miesięcy temu trafiłam do szkoły, w której stosuje się metodę Callana. Jestem bardzo zadowolona. Efekty w rozumieniu i mówieniu widoczne były już po 3 miesiącach nauki. Wcześniej uczyłam się metodą „tradycyjną” i pozostały mi w głowie tylko regułki gramatyczne, wyjątki itd., a przy konfrontacji z rzeczywistością nie umiałam się odezwać. Teraz jest inaczej. Rozumiem naprawdę dużo więcej i pozbyłam się lęku przed mówieniem…”

 

Dzięki temu chcę się uczyć angielskiego

”…Ucząc się metodą tradycyjną, bardzo dużo czasu, który ma być przeznaczony na naukę przepada. Jakieś dziwne czytanki, pisanie słówek do zeszytu, no i tyle prac domowych, przez które nie mam na nic czasu. W metodzie Callana wszystkie słówka mam w książce, w domu powtórzę tylko to, co miałem na ostatniej lekcji i to wystarczy. Dzięki temu chcę się uczyć angielskiego…”

 

Dzięki tej metodzie rzeczywiście przyswaja się słówka z zadziwiającą łatwością

”…Ja uczyłam się ok. pół roku od 4 poziomu i efekt był naprawdę rewelacyjny, ale niestety musiałam przerwać naukę. Jednakże planuję powrót za kilka miesięcy i kontynuację od poziomu, na którym skończyłam. Dzięki tej metodzie RZECZYWIŚCIE PRZYSWAJA SIĘ SŁÓWKA Z ZADZIWIAJĄCĄ ŁATWOŚCIĄ, choć faktem jest, że ja musiałam sobie notować brzmienie każdego nieznanego słówka, gdyż tak było mi łatwiej zapamiętać prawidłową wymowę. POLECAM DLA MAŁO WYGADANYCH…”

 

Dopiero teraz zacząłem „słyszeć” angielski

”…Rok temu w pracy zafundowano nam kurs: polski lektor / native speaker – na zmianę. No i jakoś szło. Ale trzy miesiące temu zdecydowałem się pójść jeszcze na zajęcia metodą Callana. Muszę powiedzieć, że dopiero teraz zacząłem „słyszeć” angielski. Teraz uczę się pilnie tego, co jest w książce + nowe słówka z piosenek i gier. To, co kiedyś znałem, ale nie wiedziałem jak stosować, zaczęło mi się układać w głowie i coraz lepiej mówię. Myślę, że w moim przypadku nauka metodą Callana pozwoliła mi złamać jakieś bariery i zmobilizowała do jeszcze większej nauki języka. Dla innych taką mobilizacją może być metoda tradycyjna. Ja osobiście polecam metodę Callana…”

Podręczniki Callan Method

Nowa edycja Metody Callana to przede wszystkim podręczniki z nowoczesnym słownictwem, łatwo i przyjaźnie wytłumaczone zagadnienia gramatyczne.

Poziomy podręczników Callan Method

Callan Method
Poziom Poziom CEFR
Book 1 Stage 1 Zupełnie początkujący A1
Book 2 Stage 2 Początkujący A1
Book 3 Stage 3 Początkujący A1/A2
Book 4 Stage 4 Niższy średnio-zaawansowany A2
Book 5 Stage 5 Średnio-zaawansowany B1
Book 6 Stage 6 Średnio-zaawansowany B1/B2
Book 7 Stage 7 Wyższy średnio-zaawansowany B1/B2
Book 8 Stage 8 Wyższy średnio-zaawansowany B1/B2
Book 9 Stage 9 Wyższy średnio-zaawansowany B2
Book 10 Stage 10 Wyższy średnio-zaawansowany B2/C1
Book 11 Stage 11 Zaawansowany B2/C1
Book 12 Stage 12 Zaawansowany C1

Ceny podręczników Callan Method

Nazwa Cena Promocja
Callan Method Student’s Book 1 Stage 1 69 zł 59 zł
Callan Method Student’s Book 2 Stage 2 69 zł 59 zł
Callan Method Student’s Book 3 Stage 3 69 zł 59 zł
Callan Method Student’s Book 4 Stage 4 69 zł 59 zł
Callan Method Student’s Book 5 Stage 5 69 zł 59 zł
Callan Method Student’s Book 6 Stage 6 69 zł 59 zł
Callan Method Student’s Book 7 Stage 7 69 zł 59 zł
Callan Method Student’s Book 8 Stage 8 69 zł 59 zł
Callan Method Student’s Book 9 Stage 9 69 zł 59 zł
Callan Method Student’s Book 10 Stage 10 69 zł 59 zł
Callan Method Student’s Book 11 Stage 11 69 zł 59 zł
Callan Method Student’s Book 12 Stage 12 69 zł 59 zł

Warunki sprzedaży podręczników Callan Method

Wszystkie materiały Callan Method są chronione międzynarodowym prawem autorskim i prawem własności intelektualnej. Prace nad przygotowaniem, sprawdzeniem i doskonaleniem Metody Callana oraz nad opracowaniem podręczników trwały 15 lat. W cenę książek jest wliczone honorarium autorskie dla twórców Metody. Nieautoryzowane powielanie lub odtwarzanie w całości lub częściowe w jakiejkolwiek formie bądź znaczeniu, przekazywanie elektroniczne lub mechaniczne włącznie z fotokopią wszelkiego rodzaju, wypożyczanie, odsprzedawanie, nagrywanie lub powielanie wszelkiego rodzaju metodami informatycznymi bez zezwolenia wydawcy stanowi naruszenie przepisów prawnych zawartych w umowach międzynarodowych i podlega stosownym karom. Sieć szkół ENGLISH BEST WAY naucza angielskiego z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych materiałów Metody Callana.

kursy metoda callana szkoła warszawa
metoda callana gwarancja warszawa

Gwarancja sukcesu w nauce Metodą Callana

Każdy student po napisaniu przynajmniej dwóch testów typu Stage Exam otrzymuje gwarancję osiągnięcia sukcesu w zdaniu egzaminu Cambridge First CertIficate. Gwarancja, której udziela ENGLISH BEST WAY w żadnym razie nie jest chwytem reklamowym. Jej celem jest dostarczenie niepodważalnego dowodu, że dzięki Metodzie Callana można nauczyć się języka angielskiego szybciej niż jakakolwiek inną tradycyjną metodą.

i

Wzór gwarancji ENGLISH BEST WAY

Certyfikat ukończenia Stage Exam Metody Callana

Każdy student po zdaniu kolejnego egzaminu typu Stage Exam Metody callana otrzymuje certyfikat, którego wzór prezentujemy poniżej.

 

i

Wzór certyfikatu ENGLISH BEST WAY

certyfikat metoda callana warszawa

Zarejestruj Się Teraz!

Wypełnij zgłoszenie rejestracyjne aby zarezerwować miejsce na kursie. Rejestracja dostępna jest dla kursów językowych. Wysłanie zgłoszenia jest niezobowiązujące.

Wszystkie kursyFormularz kontaktowy