Podstawową zasadą nauki języka angielskiego są… błędy. Jeśli chcesz opanować obcą mowę w stopniu więcej niż komunikatywnym, to mówienie – a w związku z tym popełnianie błędów – jest koniecznością. Ważne jednak, aby w miarę możliwości rozumieć i korygować swoje błędy, które potrafią być nieraz zabawne. Które z naszych częstych pomyłek językowych mogą najbardziej irytować lub dziwić? Sprawdźcie nasze zestawienie.

You’re/Your

To chyba jeden z najczęstszych błędów, które spotyka się w pisemnym angielskim. Nie bez powodu – oba zwroty w mowie brzmią praktycznie identycznie i stąd pewnie niektórzy użytkownicy języka piszą tak, jak słyszą, a więc na jedno kopyto. Pojawiają się wówczas takie potworki jak “Your beautiful”, co możemy rozumieć jako… no właśnie “Twoja piękna”? Gdy tak naprawdę chcemy powiedzieć “jesteś piękna”. Warto o tym pamiętać podczas najważniejszych z wyznań, aby nie uniknąć wpadki.

Their/They’re/There

Podobnie jak w przypadku homonimów (słów brzmiących identycznie, ale mające różne znaczenie) you’re/your, użytkownicy angielskiego cierpią, gdy muszą użyć jedną z form their/they’re/there. Przetłumaczymy je więc, aby nie było wątpliwości. They’re (skrócone They are) to oczywiście oni/one są. “They are very important to me” (“Są dla mnie bardzo ważni”). Their wskazuje na posiadacza danego przedmiotu, np. “Their radio is broken” (“Ich radio jest zepsute”). A there wskazuje miejsce, gdzie się ktoś znajduje, np. “She was there” (“Tam była”). Dobrze rozumieć te różnice, aby nie popełniać błędów podczas szybkiego pisania wiadomości do znajomych.

Angle/Angel

Kolejny z błędów, który jest popełniany w piśmie, bardzo często w mediach społecznościowych. Można go uznać za literówkę, aczkolwiek w tłumaczeniu wypada całkiem zabawnie, gdy widzimy zdanie “You are my angle”, chociaż tak naprawdę ktoś chciał napisać “You are my angel”. Mała różnica w pisowni, ale w znaczeniu już ogromna. No bo chyba wolimy być dla kogoś aniołem, a nie… kątem. No bo właśnie angle oznacza tyle, co kąt, narożnik. Warto o tym pamiętać bez względu na to, czy jesteśmy aniołem, czy jednak nie.

Good/Well

Łączliwość przymiotników potrafi przysporzyć wielu problemów i nie inaczej jest z określeniami good oraz well. Gdy mówimy o good w takich przykładach jak “She did a good job” lub “His knowledge of history is good”, to odnosi się ono do rzeczownika, tzn. job i knowledge. Czasami jednak błędnie wplatamy zamiast niego well, które w tłumaczeniu znaczy niemal to samo (uważamy coś za dobre), ale w angielskim odnosi się do czasowników. Tak jak na przykład w zdaniu “He plays football very well”, gdzie choćby nas bardzo kusiło, nie możemy użyć good.

Could you explain me this?

W poprawnym stosowaniu tego zwrotu najbardziej przeszkadza nam język polski. Powyższe zdanie w związku z tym jest niestety błędem! I choć wydaje nam się, że could you explain me this? znaczy dokładnie to, o co prosimy, to prawidłowo powinniśmy powiedzieć lub napisać could you explain this to me. W dosłownym tłumaczeniu to zdanie nie ma sensu po polsku lub co najmniej brzmi bardzo dziwnie, jednak w angielskim określenie “czy mógłbyś mi wytłumaczyć to do/dla mnie” jest jak najbardziej sensowne.